Nåværende utstillinger

Annette Kierulf og Caroline Kierulf
4. april - 20. mai 2019

Kommende utstillinger

Anna Gudmundsdottir
23. mai 2019
Eigil Forberg
27. juni 2019
Charlotte Rostad
15. august 2019

Tidligere utstillinger

Kenneth Blom
17. januar - 3. mars 2019
Anne-Karin Furunes og Hanne Friis
2. november 2018 - 10. januar 2019
Tresnitt og skulptur.
6. juni - 27. august 2018
Mette Tronvoll
8. september - 21. oktober 2018
Å være nær
28. februar - 16. mai 2018