Niklas Delin

15. januar - 14. februar 2022

Niklas Delin - Huset i Sörfjärden

Det mest påfallende ved Niklas Delins bilder er allsidigheten i uttrykket. Den sterke variasjonen i formspråket spenner fra non-figurativt til realisme, naivisme og abstraksjon. Noen ganger naivistisk og rått, andre ganger presist og nyansert. Fra enkelt og grovt til finmasket og tett. Men i dette mangfoldet ligger det likevel en stringens. Det kommer til uttrykk i en fintfølende, utforskende opptatthet av tekstur og utsnitt.

Utsnittene har det til felles at de er firkantede. Teppebiter, kryssfiner, keramikk, mdf eller sponplater tjener som bakgrunn. Noen ganger er motivene sett rett ovenfra, som et hustak, en strandscene eller en tennisbane. Andre ganger som et nærbilde rett inn i et vindu eller på skrå opp gjennom en trekrone. I enkelte bilder er det kanskje ikke så mye vinkelen, men snarere brytningen av lys og skygger over et komplekst, men hverdagslig skue som er hensikten. Fargespillet som noe kameleonsk skiftende tydeliggjøres; ett objekt kan ha en mengde avskygninger og ulike valører og metningsgrader – alt etter hvordan lys og skygge påvirker.

I dette vekselsforholdet vrir og vender Niklas Delin på betrakterposisjonene og låser seg presist fast når kompleksiteten eller kontrasten er på sitt mest iøynefallende. Skygger og lys som noe som ikke tar hensyn til formene de faller på. I utsnittene forsterker han kontrastene, tydeliggjør dem. Understreker dem. Som han selv sier: Fargene trekker seg sammen mot hverandre i skyggen, mens de springer og spriker i vidt forskjellige retninger når lyset faller på dem.

Her er ikke ett motiv avsluttet etter én estetisk tapning – noe av et malerisk mantra en kan spore rett ned til de modernistiske grunnpilarene. Noen hvite streker på rød bakgrunn får eksempelvis sin behandling fra enkelt og grovt til finmasket og tett. Bildene «Matta (Tennisplan)», «Sommarjobb» og «Rött grus» er formalt svært like, men stofflig vidt forskjellige. Det ene er malt på sponplate, det andre på en keramisk flate, det tredje er tekstilvev.

I den uttrykksmessige eklektisismen ligger også det representative ved Delins arbeider: Det er ikke motivene som forteller, men behandlingen av dem. Uansett om det er snakk om tekstil eller keramikk, ser vi her resultatet av et malerisk blikk, et malerisk håndverk. Stoffene er midler på vei mot ett og samme mål: å få frem tekstur, å gjøre fornemmelsen av bildenes overflate så kroppslig, så taktil at vi nesten kjenner det i tennene og hendene når vi ser på dem. - Gustav Svihus Borgersen, 11.01.2022


Niklas Delin
Studerer ved MFA, Konstfack, Stockholm, Sweden
2016-2019: BFA, Art Academy in Trondheim, Norway
2014-2016: .Pernbys målarskola
2013-2014: Konstskolan Basis