Om oss

Dropsfabrikken åpnet våren 2018, i et gammelt fabrikklokale i Ila, Trondheim. Vårt satsningsområde er først og fremst den norske samtidskunsten. Gjennom utstillingene ønsker galleriet å skape en ny møteplass for den visuelle kunsten i Trondheim.

En tendens i norsk samtidskunst er en forsterket interesse for håndverket og materialets betydning, og dette vil danne utgangspunkt for vårt utstillingsprogram. Gjennom 5-7 skiftende utstillinger i året, der kunstnere sammenstilles på nye måter, vil vi vektlegge formidling av utstillingene gjennom kurs og foredrag for å skape gode kunstopplevelser.

Parallelt med hovedutstillingen har vi til enhver tid et godt utvalg av grafikk, skulptur, maleri og kunsthåndverk for daglig salg.

Kunstkonsulent

Galleri Dropsfabrikken bidrar med rådgiving i store og små konsulentoppdrag.

Vi har bl.a. hatt gleden av å jobbe med disse aktørene i Trondheim:

- ZEB Laboratoriet for NTNU og SINFEF https://zeblab.no

- Entras Powerhouse Trondheim, tegnet av Snøhetta arkitektkontor https://www.powerhouse.no/pros...

- St. Olav Eiendom https://stolav.no/avdelinger/s...


Ta kontakt med Anniken Storhaug på 48052740 for spørsmål om kunstrådgivning.

CHAD av Anna Marie Sigmond Gudmundsdottir

Kuben i 1. etg i Entras Powerhouse er tenkt som et berg eller fjell som er midt i rommet, en søyle av lava, eller overgrodde trær i en fuktig skog. Veggmaleriet fungerer som kontrast til arkitekturen og er det flytende elementet som bryter gjennom og siver inn i rommet. Man kan se for seg det trådløse og elektriske som naturfenomener som beveger seg synlig og usynlig mellom oss og gjennom oss, på samme måte som bekker flyter og blir til elver og vann i naturen. Kunstverket kan sees på som natur, som oppleves når vi er i den og ser på den, men samtidig en invitasjon til et speilbilde av den naturen vi bærer inni oss. Gudmundsdottir ønsker at arbeidet skal være symfonisk, hvor bevegelsene forflytter seg og gjør kuben til en vital og energisk del av bygget, og hvor tilskueren som oppholder seg der til daglig opplever et kunstverk i endring og i symbiose med hvordan man endrer seg som menneske. CHAD er forkortelse for geologisk betegnelse for lagrekke.

Anna Marie Sigmond Gudmundsdottir er født 1974, Reykjavik og oppvokst i Trondheim. Gudmundsdottir har sin utdanning fra Kunstakademiet i Bergen (1994-2000) og har utført flere offentlige utsmykninger. Hun er innkjøpt av offentlige samlinger som Oslo kommunes kunstsamling og DNB.

I mellomrommet

En gang i året inviterer vi en nyutdannet kunstner fra Kunstakademiet i Trondheim til å stille ut i hele eller deler av Dropsfabrikken. Prosjektet er et samarbeid mellom KiT, professor og kunstner Anne - Karin Furunes og Dropsfabrikken. I Dropsfabrikkens galleri vil kunstneren selv kunne presentere sine arbeider og få utstillingserfaring, samtidig som vårt publikum vil få anledning og gleden av å møte kunstnere de vanligvis ikke finner på den etablerte kunstscenen.