Om oss

Dropsfabrikken åpnet våren 2018, i et gammelt fabrikklokale i Ila, Trondheim. Vårt satsningsområde er først og fremst den norske samtidskunsten. Gjennom utstillingene ønsker galleriet å skape en ny møteplass for den visuelle kunsten i Trondheim.

En tendens i norsk samtidskunst er en forsterket interesse for håndverket og materialets betydning, og dette vil danne utgangspunkt for vårt utstillingsprogram. Gjennom 5-7 skiftende utstillinger i året, der kunstnere sammenstilles på nye måter, vil vi vektlegge formidling av utstillingene gjennom kurs og foredrag for å skape gode kunstopplevelser.

Parallelt med hovedutstillingen har vi til enhver tid et godt utvalg av grafikk, skulptur, fotografi, maleri og kunsthåndverk for daglig salg.

Kunstkonsulent:
Galleri Dropsfabrikken bidrar med rådgiving i store og små konsulentoppdrag.

Vi har bl.a. hatt gleden av å jobbe med disse aktørene i Trondheim:

- ZEB Laboratoriet for NTNU og SINFEF https://zeblab.no

- Entras Powerhouse Trondheim, tegnet av Snøhetta arkitektkontor https://www.powerhouse.no/pros...

- St. Olav Eiendom https://stolav.no/avdelinger/s...

Send gjerne en mail til post@dropsfabrikken.com for spørsmål om kunstrådgivning.

Sverre Wyller i Borggården.

Galleri Dropsfabrikken jobber kontinuerlig med å formidle gode kunstopplevelser, av høy kvalitet, både i og utenfor våre visningsrom.

I samarbeid med Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider har Galleri Dropsfabrikken invitert inn billedkunstner Sverre Wyller til å lage en stedsspesifikk skulptur til Borggården. Med skulpturen "Pilegrim" (2021) går Wyller i direkte dialog med omgivelsene skulpturen skal stå i, samtidig som publikum kan trekke linjer til mange forskjellige skulpturuttrykk og håndverkstradisjoner knyttet til Norges skulpturhistorie. Nidarosdomen har gjennom historien vært Norges største skulpturprosjekt, med sine rundt 5 000 skulpturer og ornamenter. Noen av Norges mest betydningsfulle billedhuggere som Gustav Vigeland, Arnold Haukeland og Tone Thiis Schjetne startet sine karrierer i Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) med gjenreisingen av Nidarosdomens Vestfront på 1900-tallet.

https://www.nidarosdomen.no/ny...

https://www.midtnorskdebatt.no...

Prosjektet ble støttet av:

CHAD av Anna Marie Sigmond Gudmundsdottir

Kuben i 1. etg i Entras Powerhouse er tenkt som et berg eller fjell som er midt i rommet, en søyle av lava, eller overgrodde trær i en fuktig skog. Veggmaleriet fungerer som kontrast til arkitekturen og er det flytende elementet som bryter gjennom og siver inn i rommet. Man kan se for seg det trådløse og elektriske som naturfenomener som beveger seg synlig og usynlig mellom oss og gjennom oss, på samme måte som bekker flyter og blir til elver og vann i naturen. Kunstverket kan sees på som natur, som oppleves når vi er i den og ser på den, men samtidig en invitasjon til et speilbilde av den naturen vi bærer inni oss. Gudmundsdottir ønsker at arbeidet skal være symfonisk, hvor bevegelsene forflytter seg og gjør kuben til en vital og energisk del av bygget, og hvor tilskueren som oppholder seg der til daglig opplever et kunstverk i endring og i symbiose med hvordan man endrer seg som menneske. CHAD er forkortelse for geologisk betegnelse for lagrekke.

Anna Marie Sigmond Gudmundsdottir er født 1974, Reykjavik og oppvokst i Trondheim. Gudmundsdottir har sin utdanning fra Kunstakademiet i Bergen (1994-2000) og har utført flere offentlige utsmykninger. Hun er innkjøpt av offentlige samlinger som Oslo kommunes kunstsamling og DNB.