Ane Mette Hol og Gerd Tinglum

2. november - 12. desember 2019

Ane Mette Hol og Gerd Tinglum

Galleri Dropsfabrikken, 2. november - 12. desember, kl. 16:00.

Navnene Gerd Tinglum og Ane Mette Hol garanterer på hvert sitt vis – fra hver sin generasjon – presisjon. Tinglums arbeider kan fremstå som både nøkterne og ekspressive på samme tid. En merkbar vilje til farge møter et formspråk som er nesten matematisk presist og kontrollert. Hols forskjellige objekter har ofte noe papirbasert som en samlende faktor, men de viser også en paradoksal dualitet: ordinære og hverdagslige i uttrykket, men samtidig dypt fascinerende og helt unike, etter hvert som betrakteren utforsker de enkelte objektene.

Bakenforliggende konsepter forandrer arbeidene, aktiverer betrakterens blikk. Ansamlingen av brune oppbevaringsbokser – komplett med strekkoder, nummerering og tomme utfyllingsfelter – er i virkeligheten ikke maskinelt reproduserte oppbevaringsbokser. De er nennsomme, unike kopier – produsert for hånd, tegnet sirlig opp og behandlet på alle overflater for å ligne mest mulig på nevnte kontorrekvisita. Det er kanskje heller ikke tilfeldig at Hol har valgt å kopiere sin egen utstillingsplakat fra en tidligere utstilling i Trondheim for hånd? Plakaten; selve innbegrepet av det reproduserte bildet. Her omgjort til unikt artefakt.

Tinglums pionerkunstnerskap har helt tilbake til 1970-årene forent maleri med konseptkunst. De sterkt koloristiske bildeflatene fremstår på den ene siden som modernistisk orienterte, visuelle henvendelser i rommet, samtidig som de er et resultat av bakenforliggende metoder og koder. En av verksseriene, en serie med tresnitt, bærer navnet Nytt alfabet. Men det er ikke et alfabet som vi kjenner. Former og fargebruk er bestemt av et på forhånd formulert system, et av Tinglums egne fargealfabeter.

For det ligger noe skjult hos begge kunstnere her. Hol skjuler sporene av sin egen hånd. De tegnede strekene og sporene som preger hvert av arbeidene, skjuler gjennom presisjon sin identitet som tegning. Og der Tinglum i serien Overmalinger viser en rekke overmalte plansjer, ligger det så vidt synlige motiver bakenfor lagene av maling. Motivene av diverse sjeldne eller utrydningstruede vekster kan skimtes bak overmalingene. Noe er i ferd med å forsvinne, både i naturen og foran øynene våre.

Og det er nettopp her Hol og Tinglum treffer betrakteren: Vi trekkes mot verkene. Vi går nærmere for å skimte motivene bak overmalingen, vi går nærmere for å finne en bekreftelse på at det virkelig er tegnede streker og ikke maskinelt tilvirkede objekter. Tinglum visualiserer skjulte systemer mens hun dekker til utrydningstruede planter. Hol visualiserer kanskje i like stor grad tid som noe annet; manifestasjoner av den tiden det tar å kopiere noe ordinært og industrielt, for hånd. Taktile overflater og konseptuelle understrømmer forenes i denne utstillingen. Arbeidene virker i utgangspunktet saklige og rent visuelle. Så går man nærmere og begynner å stille spørsmål, prøver å se bakenfor, avdekke logikken i alfabetet eller finne noen ørsmå feil i reproduksjonene. Det er et lag til under her, overalt. - Tekst av Gustav S. Borgersen.

Gerd Tinglums (1951-) arbeider gjenspeiler tydelig innflytelsen fra studieårene i henholdsvis Japan, Tyskland og Norge. Tinglums kunstnerskap tydeliggjør fremfor alt to sentrale akser; hennes særegne bruk av farge og hennes sentrale posisjon innenfor norsk konseptkunst. Tinglum har sin utdannelse fra Tokyo University of Fine Arts i Japan, Statens Kunstakademi i Oslo og Hochschule für Bildende Künste i Hamburg i Tyskland. Hun virket fra 1996 til 2009 som professor ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Ane Mette Hol (1979-) arbeider konseptuelt med tegning der hun undersøker forholdet mellom original og reproduksjon. Ved første møte fremstår Hols arbeider som ferdige ready-mades. Hol lager imidlertid to- og tredimensjonale tegninger som gjengir gjenstandens tekstur, materiale og taktilitet ned til minste detalj. Presisjon og tålmodighet særpreger hennes arbeidsmetode, der hun ned til minste detalj lager originale kopier ved hjelp av papir, penn og blyant. Ane Mette Hol bor og jobber i Oslo.
Hol har sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i Oslo (2001–2004) og fra Konstfack i Stockholm (2004–2006).