Ane Mette Hol og Gerd Tinglum

2. november - 12. desember 2019

Dropsfabrikken ønsker velkommen til utstilling med Ane Mette Hol og Gerd Tinglum lørdag 2. november kl. 13.

Ane Mette Hol og Gerd Tinglum har begge arbeidet med tegning i utvidet forstand, og med en konseptuell tilnærming til mediet.

Gerd Tinglums (1951-) arbeider gjenspeiler tydelig innflytelsen fra studieårene i henholdsvis Japan, Tyskland og Norge. Tinglums kunstnerskap tydeliggjør fremfor alt to sentrale akser; hennes særegne bruk av farge og hennes sentrale posisjon innenfor norsk konseptkunst. Tinglum har sin utdannelse fra Tokyo University of Fine Arts i Japan, Statens Kunstakademi i Oslo og Hochschule für Bildende Künste i Hamburg i Tyskland. Hun virket fra 1996 til 2009 som professor ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Ane Mette Hol (1979-) arbeider konseptuelt med tegning der hun undersøker forholdet mellom original og reproduksjon. Ved første møte fremstår Hols arbeider som ferdige ready-mades. Hol lager imidlertid to- og tredimensjonale tegninger som gjengir gjenstandens tekstur, materiale og taktilitet ned til minste detalj. Presisjon og tålmodighet særpreger hennes arbeidsmetode, der hun ned til minste detalj lager originale kopier ved hjelp av papir, penn og blyant. Ane Mette Hol bor og jobber i Oslo.
Hol har sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i Oslo (2001–2004) og fra Konstfack i Stockholm (2004–2006).