Johannes Borchgrevink Hansen: FLOOD SUNSET

21. september 2023

Johannes Borchgrevink Hansen: FLOOD SUNSET

21. september inviterer vi til utstillingsåpning av FLOOD SUNSET med Johannes Borchgrevink Hansen. Utstillingen vil bestå av ca. 21 arbeider med spennende tusjmalerier og tresnitt, samt en stor papirskulptur med tegning.

Dette sier Borchgrevink Hansen om arbeidene: Utstillingen tar utgangspunkt i mitt umiddelbare landskap som motiv. Det indre og ytre møtes i drømmescenarioer hvor imaginære og absurde hendelser tar plass. Det fysiske i landskapet er mitt konkrete blikk, lik en landskapsmaler som forsøker å fange essensen i det totale bildet synsfeltet rommer. Via samtidens kaotiske informasjonsflyt lar jeg verden oppstå i mine bilder gjennom et slags defekt filter.

Borchgrevink Hansens tusjmalerier kan på denne måten sees som en gjenspeiling av samtidens (over)tilgjengelighet av informasjon og nyheter, hvor skillet mellom fakta og oppspinn blir diffust, parallelt med at denne strømmen av informasjon gjør det utfordrende å skille en sak fra den neste. Vi eksponeres for mange utttrykk og synspunkter i det daglige som er med på å forme vårt sosiokulturelle landskap og virkelighetsforståelse.

Bildene oppfordrer betrakteren til å bruke tid på å utforske lagene og detaljene som skjuler seg i billedflaten, med sine absurditeter og surrealistiske referanser. På denne måten oppfordrer de i sitt kaos til nærmere fokus og tålmodighet, til å ta seg tid og finne ro.