Kontakt

Anniken Storhaug - Kunstnerisk leder 
480 52 740

Sissel Fjærem Giæver - Gallerist og eier
907 38 645

Ole Birger Giæver - Eier og styreleder 
916 99 000

Per Kristian Nygård og Anders Sletvold Moe - Kunstnerisk råd