Kontakt

Anniken Storhaug - Kunstnerisk leder
480 52 740 - anniken@dropsfabrikken.com

Sissel Fjærem Giæver - Gallerist og eier
907 38 645 - sissel@dropsfabrikken.com

Ole Birger Giæver - Eier og styreleder
916 99 000

Per Kristian Nygård og Anders Sletvold Moe - Kunstnerisk råd for billedkunst

Edith Lundebrekke - Kunstnerisk råd for kunsthåndverk