Annette Kierulf og Caroline Kierulf

4. april - 20. mai 2019


Annette Kierulf og Caroline Kierulf jobber individuelt innenfor et felles prosjekt der tresnittet står sentralt. Med sin mangeårige eksperimentering med tresnittet har de stått i front for revitaliseringen av dette mediet i Norge. Spesielt har de utforsket fargetresnittet og puslespillteknikken, som først ble utviklet av Edvard Munch.

Utstillingen Superblue kretser tematisk rundt familierelasjoner, feminisme og menneskets forhold til naturen. Arbeidene kan ofte starte med en undersøkelse av et minne, et synsinntrykk fra omgivelsene eller en følelse som for eksempel melankoli, sårbarhet og mangel på kontroll. I Caroline Kierulfs arbeid She Stepped Into the Family Trap kommenterer hun våre forventninger knyttet til morsrollen og hvordan man lett kan bli innhentet av fortidens rollemodeller når man stifter familie. I Companion Beings arbeider hun med de organiske formers møte med det geometriske rutenettet, trærnes møte med byens arkitektur i en abstrahert og forenklet form. Annette Kierulf viser arbeider som Kald morgen og Vinterdvale hvor hjemmet og hjemmets omgivelser står sentralt. I disse arbeidene forsøker hun å oppnå en balanse mellom det idylliske og det tiltrekkende på den ene siden, og det uhyggelige og det truende på den andre.

I utstillingen vises også en installasjon med porselensobjekter. Her undersøker de om porselen, et materiale som tradisjonelt er forbundet med noe skjørt og forfinet, også kan uttrykke råhet. Gjennom arbeidsprosessen med materialet utfordres denne tradisjonen og andre sider ved porselensleiras egenskaper synliggjøres. På denne måten ønsker de å la det prosessuelle understreke en antiautoritær og humoristisk holdning i verket.

Annette Kierulf (1964, Norge) er kunstner, skribent og kurator og bor og arbeider i Bøvågen og Bergen. Caroline Kierulf(1968, Norge) er kunstner og bor og arbeider i Bergen. De jobber hovedsakelig med tresnitt, men også objekter og artist books, og har samarbeidet om utstillinger siden 1999. Nylige separatutstillinger inkluderer Northern Print, Newcastle upon Tyne (2017), Galleri ARTendal, Arendal (2016) og Galleri F15, Moss (2015). De har deltatt på en rekke gruppeutstillinger, senest på avTrykk, Hå gamle prestegård (2018) ogTresnitt fra fem århundrer Nasjonalgalleriet, Oslo (2015). Annette Kierulf er professor og Caroline Kierulf er førsteamanuensis i grafikk ved Kunstakademiet, UiB.

Velkommen til utstilling 4. april kl. 19:00.