Karl Hansen

27. april - 9. juni 2024

Karl Hansen (f. 1956) er en billedkunstner som primært arbeider med maleri, pastell og litografi. Han er utdannet ved Statens Håndverk- og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi, og er representert i samlingen til blant andre Norsk Kulturråd, Sørlandet Kunstmuseum, Nordnorsk Kunstmuseum, Stortinget, Oslo kommunale kunstsamlinger og Utenriksdepartementet.

Hansens billedspråk er et resultat av spontanitet og abstraksjon, farger og form – parallelt med at han søker system og helhet gjennom disse elementene. Han refererer til tilnærmingen som spontantegning, som han senere bearbeider mot en helhetlig visuell abstraksjon. Hansens arbeid med form og farge skaper kontraster, så vel som rytme og harmoni i bildeflaten – og åpner for ulike assosiasjoner og opplevelser hos publikum.

Formspråket og metodikken er konsekvent på tvers av de ulike mediene, hvor abstraherte flater kombinerer det spontane og organiske, med definerte og geometriske former. Denne tilnærmingen bidrar til å løfte de ulike medienes taktile kvaliteter – eksempelvis tydeliggjør flaten pastellenes teksturelle uttrykk i møtet med papiret. Billedflatenes samspill genererer også en romlighet i Hansens malerier, noe han forøvrig også har videreført i tredimensjonale prosjekter, i form av scenografiske oppsett. Igjen ser vi Hansens evne til å adaptere sitt kunstneriske uttrykk mellom ulike medier.