Morten Allan Egstad

Morten Allan Egstad har sin kunstutdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen, avdeling for spesialisert kunst (keramikk). I tillegg har han tidligere tatt fagbrev som trebåtbygger, som også preger materialvalget. Egstad jobber nemlig hovedsakelig med tre og leire, der treet er et foretrykket valg med sine muligheter og begrensninger. Egstad er bl.a. representert i samlingen til KODE i Bergen og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim.

"Natur, skog, trær og økologi interesserer meg. Jeg jobber ofte intuitivt, det vil si at jeg ikke vet helt hvor jeg skal når jeg begynner å bearbeide treet. Jeg starter med en ide, og verket blir til gjennom en dialog mellom meg og treet. Etter hvert som jeg bearbeider og skjærer i materialet ser jeg mulighetene som oppstår, og prøver å finne fram til et uttrykk som fungerer. Slik setter jeg mine spor i treet. Jeg er opptatt av hvordan det moderne samfunnet forvalter naturen og hvordan naturen ofte må vike i møte med samfunnet. I mine arbeid ønsker jeg å fremkalle kvaliteter ved treet som kan gi undring, og samtidig referere tilbake til naturen og dens uerstattelige verdi." - Morten Allan Egstad