Barbro Tiller: VANN - 1379 norske innsjøer

3. februar - 7. april 2024

For seks - sju år siden begynte Barbro Tiller på et prosjekt som tok utgangspunkt i norske innsjøer. Til dette trengte hun små vannprøver, og for å skaffe disse, ba hun venner og kjente om å ta med litt vann til seg hvis de befant seg i nærheten av en sjø. Denne bestillingen spredte seg så etterhvert, via «jungeltelegrafen», fra familie, venner og kjente til venners venner, og etter hvert også til helt ukjente mennesker, som har samlet inn, og sendt henne små vannprøver fra til sammen 1379 innsjøer over hele landet.

Vannet fra en innsjø har hun brukt til å male et kartbilde av denne spesielle sjøen, og bildet følges av opplysninger om og fortellinger knyttet til innsjøen. Alt fra «tørre fakta», som dybde/volum/areal, flora og fauna, til dikt/historier/nyheter og myter. Vannet som har blitt til overs etter malingen, har hun fylt på små flasker med navne-etiketter som stilles ut sammen med de 1379 akvarellene.

Ser man på Tillers kunstnerskap i sin helhet, er det geometriske former som dominerer. Men selv så etablert hun er i sitt karakteristiske geometriske bildespråk, har hun også tidligere arbeidet med natur og innsamling. I prosjektet Gjenstridig flora (2010-2012) dokumenterte hun alle plantene hun fant i veikanten på sin daglige rute til atelieret. Hun plukket, presset og monterte et eksemplar av hver, og kompletterte dem med opplysninger om funnsted og plantefakta. Den poetiske nøkternheten i dette herbariet er beslektet med den i VANN. Det samme er fokuset på detaljer som potensielt er til å drukne i. I begge prosjekt presenterer hun detaljrikdommen objektivt – og i begge prosjekt settes likevel en viss subjektiv samvittighet i sving hos betrakteren. Bevaring av biologisk mangfold og fornybar bruk av naturens ressurser oppfattes som en klangbunn for begge innsamlingsseriene.

Når det gjelder innsjøer, fordamper de visstnok i stadig økende hastighet. Himmelen er tørstere enn noen gang, forklarer økologene.

En kollektiv bevissthet er avgjørende for å få til å dokumentere og bevare det vi risikerer å miste. Samlet innsats er også det som har gjort Tillers VANN mulig: Over 120 personer har bidratt til vanninnsamlingen. Mange av dem har gått «vann og strand» rundt i kunstens tjeneste. Det kollektive formatet tilfører således dette kunstneriske prosjektet både sosiale og miljøpolitiske slagsider.

Utstillingen VANN - 1379 norske innsjøer er en berørende og vakker utstilling, forankret i virkeligheten. Den tar inspirasjon fra naturen og avdekker fascinerende historier som skjuler seg bak det tilsynelatende hverdagslige.

Velkommen til vernissasje lørdag 2. februar kl. 13