Mette Tronvoll: Norge i det 21. århundre, 1. kapittel

28. september - 20. oktober 2024

Mette Tronvoll er en av Norges mest betydningsfulle fotokunstnere med en omfattende internasjonal karriere. Hun bor og jobber i Oslo, og har sin utdanning fra Parsons School of Design i New York.

Tronvoll er kjent for å formidle virkeligheten direkte og sannferdig gjennom analoge fargefotografier, ofte tatt med stor- og mellomformatkameraer. Gjennom sine arbeider forsøker hun å portrettere mennesker i deres naturlige kontekst hvor miljøet som omgir dem gjenspeiler deres individualitet. I motsetning til det konseptuelle har Tronvolls bilder en mer «objektiv» tilnærming til virkeligheten.

Hennes karriere startet med en separatutstilling av serien AGE Women 25-90 på Trondheim Kunstmuseum i 1994. Etter det reiste hun til Grønland hvor hun arbeidet med serien Isortoq Unartoq som etterhvert markerte et vendepunkt i hennes karriere da verk fra denne serien ble anskaffet av The Metropolitan Museum of Art i 1999. I 2004 reiste hun til Mongolia hvor hun portretterte nomader og deres yurter. Hun har senere arbeidet med en rekke serier som har høstet både nasjonal og internasjonal suksess. I Norge er hun i midlertid mest kjent for sin portrettserie av HMK Dronning Sonja, som ble utstilt på Nasjonalmuseet i Oslo 2013.

I kommende utstilling vil Galleri Dropsfabrikken vise et utvalg verker fra hennes siste serie med tittelen ”Norge i det 21. Århundre, kapittel 1”.

Les gjerne Erling Dokk Holms tekst om Mette Tronvoll og Norge i det 21. Århundre, 1. Kapittel her:

Norge i det 21 århundere 1 kapittel