Fredrick Arnøy / Kjell Varvin - maleri / skulptur

23. mars - 23. april 2023
Maleri, Akryl på lerret, Fredrick Arnøy.
Skulptur, sveiset stål, Kjell Varvin

Kjell Varvin (f. 1939) er utdannet ved blant annet Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo, École Superieure des Beaux-Arts i Paris, og Artes y Oficios i Barcelona. Per i dag både bor han og har atelier på Høvik utenfor Oslo.

Siden 1960-tallet har Varvin vært aktiv med utstillinger. Han har utført en rekke utsmykningsoppdrag, og er innkjøpt av blant annet Nasjonalmuseet og Nordnorsk kunstmuseum. Fra 1990-tallet har særlig skulpturelle arbeider og installasjoner preget hans kunstnerskap – skulpturer han selv har omtalt som tegninger. Varvin søker å utfordre hva en tegning kan være gjennom å utforske linjens egenskaper og muligheter, men også begrensninger.

Hans arbeider av sveisede stålkonstruksjoner byr på flere uttrykk gjennom sin tredimensjonalitet – de er lekne og inviterer til utforskning av form og rom. Gjennom materialet og denne romlige karakteren løftes tegningen ut av flaten, men beholder sitt grunnleggende element – linjen.

Kjell Varvin, Kombinerte fragmenter V, sveiset stålkonstruksjon
Kjell Varvin, Kombinerte fragmenter V, sveiset stålkonstruksjon. Installasjonsfoto: Håkon Sandmo Karlsen


Fredrick Arnøy (f. 1989) er utdannet fra Kunstakademiet i Oslo, Einar Granum Kunstfagskole og han har studert kunsthistorie ved UiO. Han arbeider per i dag også i Oslo. Arnøy har tidligere hatt separatutstillinger ved blant annet Haugesund Billedgalleri, Møre og Romsdal Kunstsenter og Bærum Kunsthall, samt vært med på den tradisjonsrike gruppeutstillingen Unge inviterte hos Landsforeningen Norske Malere i 2018.

Arnøy skriver selv at en grunnpilar i sitt kunstnerskap lenge vært huset i dets mange former, samt ideen om hjemmet. Hans bruk av linjer og fargeflater gir helt klart arkitektoniske assosiasjoner – de minner om fragmenter av bygningskonstruksjonen som sådan.

Fredrick Arnøy, flere verk fra serien "Geometric Restlessness"


“Jeg falt tidlig for den umiddelbare og enkle gesten med å bruke huset som uttrykksform. Jeg satte i gang med å bygge. Malte det jeg hadde bygget. Rev det ned igjen, bygget på ny, til jeg satt igjen med en bunke med malerier og ideen om konstruksjonene. Disse har dannet grunnlaget for en motivkrets jeg har jobbet med i maleriet siden.”

Maleri, akryl på lerret, F. Arnøy
Fredrick Arnøy, " Geometric Restlessness IX", 180 x 200 cm, Olje på lerret. Installasjonsfoto: Håkon Sandmo Karlsen

Videre skriver han: “Arbeidene preges ofte av fraværet av mennesker, men rommer likevel spor av menneskelig nærvær og aktivitet”. Han benytter altså dette fraværet til å skape assosiasjoner hos betrakteren. Fraværet av samvær åpner opp for refleksjoner rundt hva som utgjør et hjem – for er det bygningen rundt oss, menneskene i det, eller skjer hjemmet i krysningen mellom disse?

I møtet mellom Varvins skulpturer og Arnøys malerier kan vi gjenkjenne konstruksjonen, tegningen og linjen som fellesnevner. Det er en søken etter romlighet gjennom arkitektoniske assosiasjoner i begge kunstnerskap, manifestert gjennom ulike materialer, tilnærminger og formater. Deres respektive prosjekter bærer et slektskap med linjen som utgangspunkt, parallelt som vi er vitner til deres autonomi.

Kjell Varvin, "Janela" (Vindu), Overmalt sveiset stålkonstruksjon


Les Tommy Olssons kritikk i Klassekampen her: https://klassekampen.no/utgave...