Å være nær

28. februar - 16. mai 2018

Er streken hard? Myk? Bløt? Minner tegningen om en skisse? Eller er uttrykket mer ferdigstilt? På hvilken måte jobber kunstneren med strekene? Med rommet? Kan tegning være noe mer enn strekene på arket? På hvilke måter griper tegningen utover arket, inn i rommet, inn i hverdagen?

Selv om kunstnere til enhver tid har tegnet, har det ikke alltid vært sett på som et kunstnerisk uttrykk som har hatt verdi i seg selv. Ofte har tegning blitt brukt til å lage skisser til malerier eller skulpturer og var i lange perioder ikke betraktet som en egen kunstform. Tegning har først og fremst blitt sett på som noe som skal bli til noe annet. I dag er det annerledes.

Tegning står sterkt i samtidskunstfeltet, og mange kunstnere velger denne uttrykksformen. Kanskje ligger det i dette et ønske om en nærhet? En nærhet mellom streken på arket, hånden, og tanken. Tegningen står frem som noe helt konkret, det har noe direkte over seg. Kanskje vitner vendingen mot tegning om et ønske, eller et behov for en tilbakevending til håndverket? Tegning kan også utføres hvor som helst med enkle midler, og griper slik mer inn i kunstnerens hverdag.

Velkommen til utstilling.

Adresseavisen Ukeadressa 2018 03 24 Side 39

Gustav Svihus Borgersen Om Sverre Malling