Ulf Nilsen (f. 1950) sitt billedspråk er en søken etter å forene det figurative og det abstrakte, der hvert bilde har sin avsluttende historie som består av mange verdener. Abstrakte tegn, bilder fra media, figurative scener og historiske tanker, er impulser som utgjør Nilsens visuelle uttrykk.