Aukan Torhild

Torhild Aukan jobber med lysgrafiske teknikker, bl.a Cyanotypi som er en av de eldste fotografiske teknikkene vi kjenner til. Aukan har utviklet et særegent uttrykk hvor hun aktivt bruker trefiber og treets årringer i bildet.
I teknikken blander Aukan jernsalter, impregnerer trefibrene og eksponerer i uv-/sol lys. Lyset brenner fast farven til underlaget der den er eksponert, og slik blir bildet til ved å tildekke/avdekke.