Tore Hansen

Tore Hansen (f. 1949) er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole (1967-71) og Statens kunstakademi (1973-75) og (1976-79) under Alf Jørgen Aas, Knut Rose og Arne Malmedal. Hansen var en del av fronten i den norske kunstscenen i gjeninnføringen av det figurative maleri i Norge på begynnelsen av 1980-tallet. Etter akademitiden flyttet han tilbake til sitt opphavlige miljø på Grue Finnskog.

Hansens billedspråk er preget av hans stedsidentitet, hvor Finnskogen er gjenspeilet med naturelementer og mennesker med dyr, i ulike situasjoner via hverdagslige observasjoner.