Tina Jonsbu

Tina Jonsbu (f. 1968) sine arbeid omfatter nesten alltid det samme; dokumentasjonen av gradvise prosesser innenfor et gitt system. Jonsbu trekker kryss, sirkler, prikker og linjer. Hennes tegninger er spor av tid, tidsporet hvert arbeid tar og det ferdige arbeidet på slutten, ofte en tidkrevende prosess.