Sverre Wyller

Sverre Wyller (f. 1953) er en norsk billedkunstner og bor og arbeider i Oslo. Han arbeider hovedsakelig med maleri, grafikk og skulptur, og da ofte i monumentale formater med et abstrakt formspråk. I sine arbeider inkluderer han også såkalt funnet og resirkulert materiale.

Wyller har laget en rekke offentlige verk, deriblant skulpturen Miramichi # 19 som står utenfor Vigeland-museet i Oslo. Skulpturen er laget av stål som har vært brukt tidligere og lakkert i en lys blå farge. Wyller er utdannet ved Arkitekthøyskolen (1975–1977) og Statens kunstakademi (1979–1982) i Oslo og Hochschule der Künste, Berlin (1982–1984).

Wyller er kjøpt inn av en rekke kunstinstitusjoner, deriblant Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Henie Onstad Kunstsenter, Moderne Museet i Stockholm, Malmø Konsthall, og Astrup Fearnley Museet og Stedelijk i Amsterdam.

Tre verk fra "Donauserien". B#3, B#12 og B#6, Blandet teknikk på papir, størrelse 46,5 x 36 cm.
Flattstål oppreist 2014 Sverre Wyller
Flattstål, oppreist (2014). Malt stål, 268 x 63 x 197 cm.
Donauserien B#11
Fra "Donauserien", B#11 (2022), Blandet teknikk på papir, Størrelse 46,5 x 36 cm.
Mini 2022 Sverre Wyller
"Mini" (2014). Malt stål, 33 x 31 x 10 cm.

I samarbeid med Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider inviterte Galleri Dropsfabrikken inn billedkunstner Sverre Wyller til å lage en stedsspesifikk skulptur til Borggården. Med skulpturen Pilegrim (2021) ænsket Wyller å gå i direkte dialog med omgivelsene skulpturen skulle stå i, samtidig som publikum kunne trekke linjer til mange forskjellige skulpturuttrykk og håndverkstradisjoner knyttet til Norges skulpturhistorie. Nidarosdomen har gjennom historien vært Norges største skulpturprosjekt, med sine rundt 5 000 skulpturer og ornamenter. Noen av Norges mest betydningsfulle billedhuggere som Gustav Vigeland, Arnold Haukeland og Tone Thiis Schjetne startet sine karrierer i Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) med gjenreisingen av Nidarosdomens Vestfront på 1900-tallet. Skulpturen Pilegrim (2021) ble i 2022 kjøpt av Lise og Carl Otto Løvenskiold til skulpturparken på Bærums Verk.