Per Kristian Nygård

Per Kristian Nygård (f. 1979) har en mangesidig praksis som foruten romlige installasjoner og skulpturer også inkludert grafikk og arkitektur. Tematisk sett er Nygårds arbeide en pågående undersøkelse av mulige forståelser av sammenhengen mellom arkitektur (form) og ideologi (ide). Hvordan disse ideologiene manifesterer seg i visuelle og formale utrykk rundt oss, og på mange måter blir et ideologisk bilde på utopien.

I arbeidene undersøker Nygård muligheten til bryte med det økonomiske språket som premiss. Interessen for hvordan de økonomiske metaforene omslutter oss og hvordan det påvirker hvordan vi tenker, handler og definerer handlingsrommet vårt er en gjengående tema.

Nygård er utdannet ved Kunsthögskolan i Malmö (2010) og bor på Svartlamon i Trondheim. Nygård har tidligere stilt ut på NoPlace i Oslo, Akershus Kunstsenter, RAKE visningsrom i Trondheim, Vigelandsmuseet, ARoS, Århus Kunstmuseum, Miró-senteret i Barcelona og Hannover Kunstverein.