Per Kristian Nygård

Per Kristian Nygård (1979) har en mangesidig praksis som foruten rommlige installasjoner og skulpturer også inkluderer grafikk og arkitektur. Tematisk sett er Nygårds arbeide en pågående undersøkelse av mulige forståelser av sammenhengen mellom arkitektur (form) og ideologi (ide). Hvordan disse ideologiene manifesterer seg i visuelle og formale utrykk rundt oss, og på mange måter blir et ideologisk bilde på utopien.

I arbeidene undersøker Nygård muligheten til bryte med det økonomske språket som presmiss. Interessen for hvordan de økonomiske metaforene omslutter oss og hvordan det påvirker hvordan vi tenker, handler og definerer handlingsromment vår er en gjengående tema.

Nygård er utdannet ved kunsthögskolan i Malmö (2010) og bor på Svartlamon i Trondheim. Nygård har tidligere stilt ut på NoPlace i Oslo, Akershus Kunstsenter, RAKE visningsrom i Trondheim, Vigelandsmuseet, ARoS, Århus Kunstmuseum, Miró-senteret i Barcelona og Hannover Kunstverein.