Marthe Kampen

Marthe Kampens (f. 1986) blomsterbilder er spontane og energiske i uttrykket, og på samme tid gåtefulle – de både roper og hvisker. Bak slående fargekontraster og avklarte komposisjoner anes mer mystiske og kompliserte kvaliteter. Planteartene hennes har vokst ut av fantasiens flora, der klassifiserende systemer er fånyttes. De liksom ufarlige blomsterformene fungerer som gjenkjennbare innganger til et mer uutgrunnelig potensial. Kom nærmere, hvis du vil få øye på det.

Hvor lite skal til før vi oppfatter noe som en avbildning av en blomst? En sirkel rundt en mindre sirkel, og så er identifikasjonen et faktum. Grensen mellom geometrisk abstraksjon og figurasjon er dermed åpen, og kunstneren kan spille på vekslingen. Betrakterens øyne kan fokusere i bildenes ytterkanter, og komposisjonene svever som ren farge og form. Men så gir Kampen sirklene sine kompani av en vase eller en bordkant, og de hentes umiddelbart inn i en langt mer hverdagslig sfære. Nettopp her er uttrykket hennes sårbart, all den tid bildene kan avfeies som trivielle stilleben av den som ikke tør å la blikket dvele. Det kjente og trygge kan imidlertid lett snu om til noe mystisk og forblommet, om man går nært nok til å oppdage flatene bakenfor flatene, fargene innenfor fargene. Det er i spennet mellom det åpenbare og det uhåndgripelige betrakteren av Kampens bilder befinner seg. - Utdrag fra katalogtekst av Solveig Lønmo

Kampen har etter avsluttet mastergrad ved Kunsthøgskolen i Oslo 2012 deltatt på utstillinger ved bla. Kunstbanken på Hamar, Nasjonalmuseet, Skogmuseet på Elverum, Kunstnerforbundet, Norske Grafikere og Galleri Soft. Hun har også utført tildels store utsmykningsoppdrag i samarbeid med Johannes B. Hansen, men er nå aktuell med egen utsmykning til Ås VGS og som deltager på Nasjonalmuseets åpningsutstilling i 2022.

Ta kontakt med galleriet for spørsmål om kjøp av kunstverk av Marthe Kampen.