Märit Aronsson

Märit Aronsson er interessert i hvordan vi mennesker, gjennom våre fysiske sanser, forholder oss til og orienterer oss i verden. Med teknikker som fotografi, tegning, tekst og tresnitt undersøker hun temaer som persepsjon, avstand, abstraksjon og bevegelse. Kartet er en gjennomgående inspirasjonskilde, da det er urbildet for en søken etter å orientere seg i naturen. Man kan si at Aronsson på forskjellige måter abstraherer naturen, gjennom å etterligne naturlige mønster, ta vekk holdepunkter og forskyve skalaer. Hvor stor er tilskueren i forhold til det hen ser?