Märit Aronsson

Min kunst utforsker grenser - mellom det lesbare og det uleselige, mellom den fullstendig formede tankegangen og de oppstykkede fragmentene som utgjør våre egentlige tankeprosesser.

De siste årene har jeg vandret og samtidig skrevet, en metode som utforsker hva som skjer med tankene når jeg beveger meg. Notatene er håndskrevne, resultatet av en handling som er like kroppslig som selve vandringen, men også fragmentarisk, akkurat som tankeprosessene som finner sted når jeg forfølger intuisjonen over landskapet og oppdager rytmer og sammenhenger. Jeg har en ganske romantisk tilnærming til landskapet, og et konstant mål er å bli overveldet av landskapets storhet og opplevelsen av at jeg er en del av det.

Jeg prøver å skrive i takt med tankestrømmen, og har en sjenerøs holdning til teksten som lar den vandre ut på uventede eventyr. Det uventede er en viktig komponent, det som driver meg i kunsten min er nysgjerrigheten på det som ennå ikke er oppdaget.

Under den kunstneriske prosessen behandler jeg deretter tekstmaterialet. Verkene har en tendens til å anta former som gjenspeiler deres opprinnelse. Min erfaring er at tanker ofte er dynamiske og flyktige, og henger sammen på uventede måter. På samme måte synes jeg verkene fungerer best når de har en komposisjon med bevegelse, og liker å vise lag, dybde og helheter som er oppbygd av fragmenter.