Katrine Giæver

Fargenes iboende kvaliteter, egenskaper, og konsistenser har alltid vært et tilbakevendende tema i Katrine Giævers (1960-) arbeider. Dette fokuset er fremtredende både i hennes silketrykk og bivoks-bilder. Sistnevnte skaper hun ved å smelte og stryke bivoks på poppelfinér, hvor hun legger en tynn hinne som videre tegnes eller skrapes, deretter fyller kunstneren med fargepigment.

Giæver er representert i samlingen til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i Oslo, 3 x Kulturrådet, Utenriksdepartementet, Statoil og Nordea Kunstsamling, Trondheim Kommune, og Tromsø Universitet, samt en rekke private samlinger.