Heidi Bjørgan

Keramiker Heidi Bjørgan (1970-) har bidratt til en fornyelse av diskursen knyttet til kunsthåndverk. Kunstnerskapet er eksperimentelt og kombinerer keramiske objekter på en uventet måte.