Karl Hansen

Karl Hansen kjennetegnes av sine synkoperte rytmekomposisjoner. På lerretet forskyves ulikt betonte elementer i tett samspill. I en vrimmel av farger legges det an til flater som søker utover sine fysisk definerte grenser.

Hansen er representert i samlingen til blant andre Norsk Kulturråd, Sørlandets Kunstmuseum, Nordnorsk Kunstmuseum, Stortinget, Oslo kommunale kunstsamlinger og Utenriksdepartementet. Hansen har sin utdanning fra Statens Håndverk- og Kunstindustriskole, Oslo. 1985-89, samt Statens Kunstakademi, Oslo. 1989-93