Gerd Tinglum

Gerd Tinglums (1951-) arbeider gjenspeiler innflytelsen fra hennes studieår ved Tokyo University of Fine Arts i Japan, Statens Kunstakademi i Oslo og Hochschule für Bildende Künste i Hamburg i Tyskland. Kunstnerskapet tydeliggjør fremfor alt to sentrale akser; hennes særegne bruk av farge og hennes sentrale posisjon innenfor norsk konseptkunst. Hun virket fra 1996 til 2009 som professor ved Kunsthøgskolen i Oslo.