Eigil Forberg

Eigil Forberg jobber svært malerisk, på tradisjonelle later, lesset ned med referanser. Samtidig forsøker han å fristille seg fra den enkelte bildeflatens begrensninger. Fra begrensningen omkring hvorvidt man er figurativ eller non-figurativ. Hvorvidt dette er lette eller tunge bilder. Hvorvidt dette er planlagt slik helt fra starten av eller om de nye store bildene er satt sammen i etterkant, som et puslespill helt uten mal. Her er motstand navet, og alt kan tillate seg å bli innlemmet rundt det; så lenge hver eneste endelige bildekonstellasjon ender opp som det samme – nemlig svært sterke malerier, preget av både tradisjon og egenart.

Forberg har en Master of Fine Arts HFBK, University of Fine Arts Hamburg - Klasse Jutta Koether, 2020. Samt Bachelor of Fine Arts Trondheim Academy of Fine Arts, 2017.