Edith Lundebrekke

Edith Lundebrekke (f. 1959 i Trondheim) har i hele sitt kunstnerskap arbeidet med mønsterdannelse gjennom repetisjon av enkle formelement. Gjennom en rekke utstillinger og utsmykkingsoppdrag har hun utforsket repeterende mønster, i spennet fra det intime til det monumentale, det todimensjonale til det tredimensjonale, i ulike materialer og teknikker.

Interaksjon, bevegelse og forflytning er sentrale elementer i Lundebrekkes arbeider. Hun arbeider med farge og lys, og søker å skape kunst som endrer seg gjennom interaksjon med omgivelsene: menneskets bevegelse og solens gang. Med utgangspunkt i dette ønsker Lundebrekke å legge til rette for perseptuelle, sansemessige opplevelser og utfordre betrakteren i forhold til hva man ser.