Caroline Kierulf

I Caroline Kierulf (f. 1968) kunstnerskap står tresnittet sentralt.

Gjennom mange år har Caroline jobbet med sin søster Annette Kierulf. Sammen har kunstnerne utviklet prosjektet tresnitt som kulturkritikk med ønske om å reposisjonere grafikken som et kritisk medium. Her kombinerer de fortelling, kommentarer og poetisk formalisme med en håndtverksmessig metode.

I bildene og skulpturene tar Caroline og Annette Kierulf ofte utgangspunkt i egne erfaringer og observasjoner. Et utgangspunkt kan f.eks. være en irritasjon over konformitetspresset en kan føle, og motsetninger mellom enkeltindividets ideer og ønsker og samfunnets forventninger.

Begge utdannet ved Kunst og Designhøgskolen i Bergen, hvor de jobber som henholdsvis professor og førsteamanuensis i 50%-stillinger.