Annette Kierulf

Annette Kierulf (f. 1964) er en skribent, kurator og kunstner med utdannelse fra Kunstakademiet i Trondheim og Vestlandets Kunstakademi. Hun arbeider med ulike medier og installasjoner, men har særlig fått oppmerksomhet for sine intrikate tresnitt. Hun har sammen med sin søster Caroline Kierulf utviklet prosjektet tresnitt som kulturkritikk med ønske om å reposisjonere grafikken som et kritisk medium. Her kombinerer de fortelling, kommentar og poetisk formalisme med en håndtverksmessig metode.

I bildene og skulpturene tar Caroline og Annette Kierulf ofte utgangspunkt i egne erfaringer og observasjoner. Et utgangspunkt kan f.eks. være en irritasjon over konformitetspresset en kan føle, og motsetninger mellom enkeltindividets ideer og ønsker og samfunnets forventninger. I tillegg inkluderer særlig Annette naturelementer i sine tresnitt, og er opptatt av menneskets spor i naturlandskapet.