Aleksi Wildhagen

Aleksi Wildhagen (f. 1976 i Helsinki, Finland, bor og arbeider i Oslo) lager kunst som er knyttet til tiden, stedet og rommet det blir produsert i, både i ytre og indre henseende. Han forholder seg derimot ikke til en bestemt stil eller retning. Prosessene hans kan like gjerne være abstraherte avbildninger av omgivelser som noe som lages etter hukommelsen eller rett ut fra kropp og hode i et atelier. Kunstnerskapet er eksperimenterende og søkende, og rommer mange uttrykksformer. Wildhagen jobber både med soloprosjekter og sammen med andre.

Aleksi Wildhagen "Fanfare (Flesh Tint Etc.)", 2019, olje på lerret, 200 x 130 cm.