Arrangementer

Tresnitt, Kierulf og Munch.
Omvisning — 25. april - 25. april 2019

Velkommen til gratis omvising i utstillingen "Superblue" av Annette Kierulf og Caroline Kierulf.
I omvisningen ser vi nærmere på tresnittets historie og utvikling med vekt på Edvard Munchs puslespillteknikk og Annette og Caroline Kierulf revitalisering av dette mediet i Norge.

Ingen påmelding nødvendig. Omvisningen varer i ca 30 min.