Kenneth Blom

17. januar - 3. mars 2019

Velkommen til utstilling med Kenneth Blom 17. januar kl. 19:00.

I Kenneth Bloms motiver finner vi en kunstner som undersøker det utrygge, der fenomener settes inn i en samtidig, sublim eksistens. Blom maler mennesket inn i et landskap eller en arkitektur med store kontraster, der følelsen av ensomhet og fatale øyeblikk understrekes gjennom farger, uvante perspektiv og en ekspressiv teknikk.

Kenneth Blom (f. 1967) studerte ved Statens Kunstakademi i Oslo (1990-1994), samt ved Kunstakademiet i Düsseldorf (1994-1995).
Kenneth Blom representeres av :

Jason McCoy Gallery, New York. Pekin fine art, Beijing/Hong Kong. Luisa Catucci Gallery, Berlin. Galleri Haaken, Oslo. Kenneth Blom hadde separatutstilling på Henie Onstad Kunstsenter 2007, og på Colonnade Gallery, Sothebys, London 2008.

***

In Kenneth Bloms motives, we find an artist that examines the unsafe, where phenomena is put together, in a sublime existence. Blom paints human beings in a landscape or an architecture with great contrasts, where the feeling of loneliness and fatal moments is emphasized through colors, strange perspectives and an expressive technique.

Kenneth Blom (born 1967) has studied at The Academy of fine arts in Oslo (1990-94), and Düsseldorf (1994-95).

Kenneth Blom is represented by:

  • Jason M. Coy Gallery, New York
  • Pekin fine art, Beijing / Hong Kong
  • Luisa Catucci Gallery, Berlin
  • Galleri Haaken, Oslo
  • Luisa Catucci Gallery, Berlin

Kenneth Blom had a solo exhibition at Henie Onstad center of art in 2007, and at Collonade Gallery, Sothebys, London in 2008.

Galleri Dropsfabrikken is pleased to display new paintings by Kenneth Blom from 17.th of January, 2019.