Aukan Torhild
Uten tittel

19, 5 x 19,5 cm.
Cyanotypi på treplate.
3.800,-

Torhild Aukan jobber med lysgrafiske teknikker, bl.a Cyanotypi som er en av de eldste fotografiske teknikkene vi kjenner til. Aukan har utviklet et særegent uttrykk hvor hun aktivt bruker trefiber og treets årringer i bildet.
I teknikken blander Aukan jernsalter, impregnerer trefibrene og eksponerer i uv-/sol lys. Lyset brenner fast farven til underlaget der den er eksponert, og slik blir bildet til ved å tildekke/avdekke.

Flere kunstverk av Aukan Torhild

Aukan Torhild
Uten tittel

19, 5 x 19, 5
Cyanotypi
3.800,-
Aukan Torhild
Kaos. Kosmos. variant I

102 x 56 cm
Cyanotypi på plate
19.000,- +5%