Tina Jonsbu
Uten tittel

A2
Blyant på papir

Tina Jonsbus arbeid omfatter nesten alltid det samme; dokumentasjonen av gradvise prosesser innenfor et gitt system. Jonsbu trekker kryss, sirkler, prikker og linjer. Hennes tegninger er spor av tid, tidsporet hvert arbeid tar og det ferdige arbeidet på slutten av prosessen.

Flere kunstverk av Tina Jonsbu

Tina Jonsbu
Uten tittel

A4
Blyant på papir