Annette Kierulf
Tvillingfjell

40 x 40 cm.
Tresnitt
6000 kr.

Annette Kierulf har sammen med sin søster Caroline Kierulf utviklet prosjektet tresnitt som kulturkritikk med ønske om å reposisjonere grafikken som et kritisk medium. Her kombinerer de fortelling, kommentar og poetisk formalisme med en håndtverksmessig metode.

I bildene og skulpturene tar Caroline og Annette Kierulf ofte utgangspunkt i egne erfaringer og observasjoner. Et utgangspunkt kan f.eks. være en irritasjon over konformitetspresset en kan føle, og motsetninger mellom enkeltindividets ideer og ønsker og samfunnets forventninger.

Begge er utdannet ved Kunst og Designhøgskolen i Bergen, hvor de jobber som henholdsvis professor og førsteamanuensis i 50%-stillinger.

Flere kunstverk av Annette Kierulf

8.400,-
Annette Kierulf
"Gule sopp"

30 x 22 cm
Tresnitt
4600,-
Annette Kierulf
"Det sorte huset"

60 x 60 cm
Tresnitt
8.400,-