Gunn Harbitz
SKISSE TIL KILDEN

28 x 19 x 30 cm
Diabas, stålsokkel 28 x 19 x 30 cm
15.500,-

Gunn Harbitz jobber med stedspesifikke kunstprosjekter der stein fungerer som hovedmateriale. I sine prosjekter låner Gunn Harbitz former fra naturen. Skulpturene kan beskrives som forflytninger mellom natur og kultur, der bearbeidet overflate står i kontrast til ubehandlet materiale.

Harbitz er medlem av Norsk Billedhoggerforening

Utdanning: Innføring i steinfaget ved Johansen Monumenthugger i 1985
1983, Akademia Sztuk Pieknych, Warszawa, Polen
1977- 82 Vestlandets Kunstakademi

Flere kunstverk av Gunn Harbitz