Gunn Harbitz
SKISSE TIL KILDEN

28 x 19 x 30 cm
Diabas, stålsokkel 28 x 19 x 30 cm
15.500,-

Gunn Harbitz jobber med stedspesifikke kunstprosjekter der stein fungerer som hovedmateriale. I sine prosjekter låner Gunn Harbitz former fra naturen. Skulpturene kan beskrives som forflytninger mellom natur og kultur, der bearbeidet overflate står i kontrast til ubehandlet materiale.

Flere kunstverk av Gunn Harbitz

Gunn Harbitz
"In Situ"

122/145/48
Hugget i gabbro stein
På forespørsel
Gunn Harbitz
"Åpen"

50 x 40 x 30 cm.
Hugget diabas
24.000,-