Gerd Tinglum
"Nytt alfabet"

63 x 50 cm.
Tresnitt
7.500,-

Gerd Tinglums (1951-) arbeider gjenspeiler tydelig innflytelsen fra studieårene i henholdsvis Japan, Tyskland og Norge. Tinglums kunstnerskap tydeliggjør fremfor alt to sentrale akser; hennes særegne bruk av farge og hennes sentrale posisjon innenfor norsk konseptkunst. Tinglum har sin utdannelse fra Tokyo University of Fine Arts i Japan, Statens Kunstakademi i Oslo og Hochschule für Bildende Künste i Hamburg i Tyskland. Hun virket fra 1996 til 2009 som professor ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Flere kunstverk av Gerd Tinglum

Gerd Tinglum
"Nytt alfabet"

63 x 590 cm.
Trensitt
7.500,-