Per Kristian Nygård (f. 1979) har en mangesidig praksis som foruten romlige installasjoner og skulpturer også inkludert grafikk og arkitektur. Tematisk sett er Nygårds arbeide en pågående undersøkelse av mulige forståelser av sammenhengen mellom arkitektur (form) og ideologi (ide). Hvordan disse ideologiene manifesterer seg i visuelle og formale utrykk rundt oss, og på mange måter blir et ideologisk bilde på utopien.

Flere kunstverk av Per Kristian Nygård