Aukan Torhild
Kaos. Kosmos. variant I

102 x 56 cm
Cyanotypi på plate
19.000,- +5%

Torhild Aukan (f. 1960 i Trondheim) har sin bakgrnn fra Kusntakademiet i Trondheim og jobber med lysgrafiske teknikker, særlig Cyanotypi som er en av de eldste fotografiske teknikkene vi kjenner til. Aukan har utviklet et særegent uttrykk hvor hun aktivt bruker trefiber og treets årringer i bildet. I teknikken blander Aukan jernsalter, impregnerer trefibrene og eksponerer i uv-/sol lys. Lyset brenner fast farven til underlaget der den er eksponert, og slik blir bildet til ved å tildekke og avdekke.

Siden 1991 da hun debuterte på UKS har hun vært aktiv med utstillinger i inn- og utland og er representert ved flere store offentlige samlinger, blant annet Norsk Kulturråd, Trondhei Kommune og BIAB (China National Museum, Beijing)

Flere kunstverk av Aukan Torhild