Per Kristian Nygård
"Forandring som en form for repetisjon VI"

91 x 106 cm.
Tresnitt
15.500,- inkl. ramme.

Per Kristian Nygård (1979) har en mangesidig praksis som foruten rommlige installasjoner og skulpturer også inkluderer grafikk og arkitektur. Tematisk sett er Nygårds arbeide en pågående undersøkelse av mulige forståelser av sammenhengen mellom arkitektur (form) og ideologi (ide). Hvordan disse ideologiene manifesterer seg i visuelle og formale utrykk rundt oss, og på mange måter blir et ideologisk bilde på utopien.

Flere kunstverk av Per Kristian Nygård

15.500 inkl. ramme
Per Kristian Nygård
Konkret poesi

102 x 83 cm.
Tresnitt
11.000,- inkl. ramme
16.000,- inkl. ramme
12.500,- inkl. ramme
12.500,- inkl. ramme