Marit Roland


Marit Roland (1981-) tegner med papiret i stedet for på det. Kunstnerens “Paper Drawings” er en forlengelse av kunstnerens tidligere klassiske tegneteknikk og gjennom den utforsker og utfordrer Roland begrepet tegning.