Aleksander Stav

Klikk på bildet for galleri

Aleksander Stav (f. 1983) er oppvokst i Trondheim, men bor nå på et småbruk på Hadeland. Der leier han en 500 kvadratmeter stor lagerhall, som han har forvandlet til et skulpturverksted med store produksjonsmuligheter.

Naturen er et hyppig tema i Stavs arbeider. Stav betrakter hvordan den stadig endres og hvordan våre egne forestillinger om naturen utvikler seg, ofte med utgangspunkt i historiske hendelser. Resultatet er kunstverk som beveger seg mellom og forbi motpoler. Det være seg sannhet og relativisme, håp og melankoli, kunnskap og naivitet. Teknologi og natur er tradisjonelt sett på som motsetninger, men i Stavs arbeider har de en tendens til å bytte plass. Teksten er et utdrag skrevet i KUNST av Frøydis Benestad Hansen.